De World of Food is niet integraal toegankelijk maar ze zijn wel bezig met verbetering. Voor nu kan je beter de ingang via de Mac Donalds nemen.

#worldoffood #wof #horeca

World of Food, Develstein 100 Amsterdam (Stadsdeel Zuidoost)

 Beleid

De World of Food (WOF) is niet integraal toegankelijk. Integrale toegankelijkheid is een mensenrecht. Het PGZO had al bij aanvang betrokken moeten worden. PGZO heeft wel diverse malen pro actief contact gezocht.

In de AVC (verkeerscommissie) heeft onze Kit, meegepraat over de openbare ruimte buiten het eigen terrein. We hebben onze zorg uitgesproken over de toegankelijkheid van de routes naar het gebouw. Helaas zijn bij het realiseren van deze routes de toegankelijkheidsrichtlijnen niet gevolgd. De inrichting van de openbare ruimte rond het gebouw is vrijwel gereed.

Voorstellen van PGZO om vooraf te adviseren over ontwerp en inrichting zijn afgewezen. 


De schouwen vonden pas plaats na de verbouwing, deels voor de inrichting en afwerking. Want pas dan zijn onze inspanningen om contact te krijgen, beloond, dankzij de voorzitter van de ondernemersvereniging. En deels na de opening. Zodoende hebben wij vanuit diverse optieken de toegankelijkheid ervaren.


Bejegening:

• een medewerker van Lingotto heeft laten weten zich niet verantwoordelijk te voelen voor de toegankelijkheid van het complex. Zij stelt dat het volstaat dat bij de verbouwing werd voldaan aan de voorschriften van het bouwbesluit. Het PGZO heeft geconstateerd dat er geen sprake is van opvolging van de voorschriften, ondanks onze aanwijzingen.

• Positief: de ondernemers van het Foodcourt zijn vriendelijk, en tonen zich welwillend om indien nodig extra hulp te bieden of moeite te doen.


Aanbevelingen:

• In het allervroegste stadium van een project de gehandicaptenorganisaties inschakelen, om in overleg tot de beste oplossingen te komen voor integrale toegankelijkheid.

• Alsnog in gesprek blijven om te verbeteren wat er nog te verbeteren valt.

Openbaar vervoer 

De dichtstbijzijnde metrostation is Strandvliet. Alle metrostations staan aangeschreven als toegankelijk

Knelpunt: er kan sprake zijn van hoogteverschil tussen de vloer van de metro en het perron. De hierdoor hogere opstap kan voor mindervalide reizigers een probleem zijn. Met name voor de elektrische rolstoel maar dat hangt van het metrostation, het type metro en rolstoel af.

Het metrostation is toegankelijk met een lift.

Advies: minstens een keer proberen.


De dichtstbijzijnde bushalte aan de zuidkant van de Daalwijkdreef is nog niet aangepast, maar wel per rolstoel bereikbaar.

Knelpunt: de bushalte aan de overzijde is alleen via een trap te bereiken. Beide bushaltes zijn nog niet vernieuwd. Bij de aanstaande aanleg van de busbaan langs de Daalwijkdreef zal de helft van de haltes langs de Daalwijkdreef, waaronder genoemde haltes, worden opgeheven. Er is geen directe toegankelijke route vanaf de bushalte naar de entree van WoF.

Aanbeveling:

De dichtstbijzijnde bushalte aan de zuidkant van de Daalwijkdreef in stand laten en aanpassen volgens de richtlijnen.

 Parkeren

World of Food heeft twee gehandicaptenparkeerplaatsen

1. in de parkeergarage,

2. en twee buiten, voor de hoofdentree.

Alle vier de parkeerplaatsen hebben een standaardlengte, maar zijn wel extra breed. 


1. De Gehandicaptenparkeerplaatsen in de parkeergarage bevinden zich aan het einde van de route, wat enige extra veiligheid biedt. De parkeerplaatsen zijn vlak. De parkeerplaatsen zijn voorzien van markeringen en bebording. Er is nog geen verwijzing. De ingang van World of Food vanuit de parkeergarage is niet drempelvrij. Om van de inpandige gehandicaptenparkeerplaatsen naar het bezoekersdeel van de World of Food te komen moet je de in-uitgangsroute van de parkeergarage oversteken.

2. Het parkeerdek buiten is niet vlak. De helling in de route tussen de gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerdek buiten, naar de entree van het gebouw is veel te steil. 17 cm per meter, (1:6), terwijl bij een hoogteverschil van 10 tot 25 cm 1:12 de maximale helling is. Bovendien moet, in strijd met de richtlijnen, tussen de gehandicaptenparkeerplaatsen en het trottoir een rijbaan overgestoken worden. 


Aanbevelingen:

• De ingang van World of Food vanuit de parkeergarage bruikbaar maken voor rolstoelen.

• Duidelijke, veilige en toegankelijke routes realiseren en aangeven van de gehandicaptenparkeerplaatsen naar de entrees.

• Gehandicaptenparkeerplaatsen markeren volgens de richtlijnen

• Verwijzingen plaatsen naar de gehandicaptenparkeerplaatsen in de parkeergarage

• Hellingbaan aanpassen 

 Entree

4.1. Routes

Via het voetpad vanaf de Darlingstraat is de route goed toegankelijk, tot aan het eigen terrein van World of Food.

Knelpunt: Op het eigen terrein is sprake van in de route geplaatste prullenbakken, en opritten die niet aan de richtlijnen voldoen.

Knelpunt: Bovendien zijn alle hellingen in die paden te steil en te lang. Feitelijk voldoet vrijwel geen enkele helling in welk pad dan ook aan de richtlijnen.

Knelpunt: De hellingbaan naar Taste of Africa en Bacchus is te steil. De hellingshoek dwars op de lengterichting maakt de helling gevaarlijk, en is derhalve niet toegestaan. Dit in combinatie met het ontbreken van een vlak tussenbordes maakt de helling feitelijk onbruikbaar. De helling is alleen te bereiken via een laad-losplaats, en daardoor niet altijd bereikbaar.


Aanbevelingen:

• Bij de opritten en de route vanaf de parkeergarage kruisvlakken plaatsen ter aanduiding om daar geen obstakels te plaatsen.

• De hellingbaan naar Bacchus en Taste of Africa aanpassen volgens de richtlijnen

• In overleg bepalen wat de meest logische, best  toegankelijke en veilige route wordt

• Deze route optimaliseren en indien nodig accentueren


4.2 Entrees

Knelpunt: Geen enkele ingang is toegankelijk. Er is nog geen bruikbare oprit aan de binnenzijde bij de hoofdentrees. Aan de buitenzijde is sprake van een te hoge opstap. Het buiten (trottoir)niveau en het binnenvloerniveau zijn niet gelijk. Van buiten naar binnen stap je over een vrij hoge drempel. Dat de vloer achter die drempel een stuk lager ligt wordt als onveilig ervaren. 

Positief: De hoofdentree van McDonalds is wel goed toegankelijk. Via deze ingang is WOF voor rolstoelers te bereiken.


Aanbevelingen:

• Toegankelijkheidsrichtlijnen hanteren bij het realiseren van de  opritten/hellingbanen

• Zo lang er geen toegankelijke hoofdentree is, moet bij alle toegangsdeuren een duidelijk zichtbare verwijzing naar McD geplaatst worden.


4.3 Nooduitgangen

Knelpunt: We kregen niet in beeld wat de toegankelijke vluchtroutes zijn. 

Bij de schouw op 18 september hebben we geen toegankelijke vluchtroutes gevonden. Bij de  nooduitgangen op niveau 2 en 3 is sprake van een hoge opstap. De nooduitgangen leiden naar een ontoegankelijke spiltrap. 

Aanbevelingen:

• Een noodplan waarin de toegankelijkheid ook is geborgd.

Horizontale doorgankelijkheid

Een groot deel van de vloeren van deze voormalige parkeergarage heeft een helling van 1:25 en geldt dus, volgens de richtlijnen als toegankelijk.

Knelpunt: De vrije breedte van de route op niveau 3, vanaf de lift naar de niveau 2 is ter plaatse van de versmallingen niet meer dan 100 cm. Dit is, in een openbaar gebouw, volgens de richtlijnen te smal. De betonnen voeten van de dragers zijn gevaarlijke obstakels. 

Uit de tekeningen maken we op dat er langs deze route zitplaatsen worden gerealiseerd, wat de doorgankelijkheid nog verder zal belemmeren.

Vrijwel alle deuren in het gebouw hebben drempels of opstapjes die hoger zijn dan 20 mm.


Aanbevelingen:

• Doorgang verbreden door het hekwerken te verplaatsen naar de koppen van de vloerplaten 

• Zorgen dat de zitjes de doorgang niet belemmeren

• Betonnen obstakels accentueren

• Alle drempels beslechten.

Verticale doorgankelijkheid

Er is een lift met twee stops. Bij de hoofdingang op de beganegrond en op niveau 3. De parkeergarage en niveau 2 zijn niet met de lift bereikbaar. 

Op de begane grond is, vlak bij de lift, een hellingbaan gerealiseerd om op niveau 2 te komen.

Knelpunt: De hellingshoek is met 1:20 veel te steil. Ook hellend dwars op de looprichting. Deze helling is voor lang niet iedereen bruikbaar. De scootmobieler en de handbewogen rolstoeler is het wel gelukt.

De lift heeft de afmetingen van een brancardlift. De vrije ruimtes voor de ingang van de lift zijn, op beide niveaus te krap om goed te kunnen manoeuvreren. De richtlijnen schrijven een vrije ruimte voor van 150 x 150 cm. Knelpunt: De deuren van de lift blijven niet lang genoeg open.

Aanbeveling: 

• De helling naast de lift aanpassen

Trappen

De trappen worden door iemand met een visuele beperking als zeer onveilig ervaren. Ook door iemand die zeer slecht ter been is.

Knelpunt: Alle trappen zijn egaal grijs, zonder accent of markeringen.

Knelpunt: De leuningen beginnen pas ter hoogte van het midden van de eerste trede. Het is prettig om eerst houvast te hebben, en dan pas je voet op de trap te zetten. Dat is nu niet mogelijk.

Knelpunt: Bij tenminste één trap is, bij de weg naar beneden, sprake van een opstap voor de bovenste trede. Wanneer je hierover struikelt… Wat niet denkbeeldig is, want de opstap is niet gemarkeerd.

Aanbeveling:

• Trek de leuningen, zowel onder als bovenaan de trap door tot voor de eerste trede.

• Breng markeringen aan op de treden, en zeker bij de opstap bovenaan de trappen.

Sanitair

Er zijn 2 invalidentoiletten,

1. op de eerste verdieping (niveau 2), naast de trap

2. en op niveau 3, achter de lift

Beide voldoen niet aan de richtlijnen. 

Tekortkomingen toilet 3e niveau:

• Kantelspiegel

• alarmlijn niet rondom

• geen beugel op binnenzijde deur (advies: beugel plaatsen)

• helling voor de ingang

• te weinig manoeuvreerruimte buiten ingang (advies: manoeuvreerruimte vergroten)

Tekortkomingen toilet niveau 2:

• geen spiegel

• geen beugel op binnenzijde deur (advies: beugel plaatsen)

• te weinig manoeuvreerruimte buiten ingang (advies:manoeuvreerruimte vergroten)

Visueel gehandicapten

·         Entree: niveauverschil aan weerszijden van de drempel (trottoir / binnen) zorgt voor struikelpartijen.

·         Opstap boven aan de trap is levensgevaarlijk.

·         Gebrek aan contrastverschil maakt de trappen gevaarlijk.

·         TL verlichting is te scherp, en hinderlijk voor slechtzienden.

·         Glazen wanden met glazen deuren op niveau 3 missen markering Advies: verbetering is uit te voeren

 Auditief gehandicapten

De akoestiek in het gebouw is in orde.
Twee toegankelijke zitgelegenheden op niveau 2 zijn gelokaliseerd. Knelpunt: precies onder de lawaaiige luchtbehandelingsinstallaties. 

 Luchtkwaliteit (bruikbaarheid voor mensen met ademhalings- of luchtwegproblemen).

Horeca is rookvrij. Dat is wettelijk geregeld. Uit onze informatie blijkt niet of er een luchtbehandelingsinstallatie aanwezig is. Ook is niet duidelijk of roken buiten het gebouw gereguleerd wordt. Wanneer er vlak bij de ingang, of op het dakterras veel gerookt gaat worden, hebben mensen met luchtwegproblemen daar last van.

Aanbeveling:

• rookzones aanwijzen, buiten het gebouw niet te dichtbij de ingang en op het dakterras.

 Overig

• Gezien de helling van de vloer van het gebouw, zal er extra aandacht geschonken moeten worden aan de bereikbaarheid van de kramen. Op de impressies in de brochure is te zien hoe de vloer voor de balies door middel van een podium vlak is gemaakt, waardoor de kramen niet voor iedereen toegankelijk zijn.

• De bedrijfjes in de Foodcourt zijn wel met een (elektrische)rolstoel of scootmobiel benaderbaar, maar alle balies, toonbanken en uitgiftepunten zijn op stahoogte, en dus niet goed bereikbaar vanuit zittende positie.

• Ook de statafels zijn niet voor iedereen bruikbaar.

• Veel zitplaatsen zijn op podia, en dus niet voor iedereen toegankelijk.

• De overige zitplaatsen bevinden zich in kleine en-of smalle ruimtes, voor de openslaande buitendeuren, of pal onder de luchtbehandelingsinstallaties.

Aanbeveling:

• Als er voor de klanten podia gerealiseerd worden moeten deze ook toegankelijk gemaakt worden

• (deels) verlaagde verkoop- en uitgiftebalies zijn, ook bij een hellende vloer voor iedereen toegankelijk (zie ook bijlage)