Helaas

het PGZO kan het buurthuis niet volledig integraal toegankelijkheid verklaren.

Hieronder tref je de informatie over onze bevindingen.

#buurthuis #zaalhuur #bonte kraai

BuurtHuis Bonte Kraai, Kraaiennest 68, 1104 CD Amsterdam

 De Bonte Kraai is één van de 4 buurthuizen in Zuidoost.

Knelpunt: Onze aanbevelingen om het buurthuis integraal toegankelijk te maken, zijn niet overgenomen. Het betekent in de praktijk dat veel activiteiten die in het buurthuis georganiseerd worden niet voor alle bewoners gemakkelijk toegankelijk zijn.

 Openbaar vervoer 

Het buurthuis ligt vlak naast Metrostation Kraaiennest. Hier stopt Metro 53. Het metrostation is toegankelijk met 1 lift.

Knelpunt: Er kan sprake zijn van hoogteverschil tussen de vloer van de metro en het perron. De hierdoor hogere opstap kan voor mindervalide reizigers een probleem zijn. Met name voor de elektrische rolstoel maar dat hangt van het metrostation, het type metro en rolstoel af.

Advies: minstens een keer uitproberen.

Op de Karspeldreef zijn bushaltes van GVB buslijnen 41, 45, 47 en 49. Knelpunt: niet toegankelijk

Parkeren

Op het pleintje voor het buurthuis en het gezondheidscentrum bevinden zich standaardparkeerplaatsen en één algemene gehandicaptenparkeerplaats. 

Entree

4.1 Toegangsroutes

De entree van het buurthuis ligt aan het pleintje. 

Er zijn verschillende toegankelijke opritten vanaf de fietspaden naar het plein.

Knelpunt: het pleintje is niet echt vlak, er zijn nogal wat gaten en hobbels.

4.2 Toegang

De hoofdingang is voorzien van een elektrische deuropener, welke bediend wordt door een drukknop naast de entreedeur. 

Binnen bevindt zich, na het halletje, dubbele handmatig naar buiten toe, te bedienen deuren. Deze staan open.

De hoofdentree is drempelvrij.  

Bij de recente verbouwing is een “Miva” ruimte gerealiseerd, met een eigen ingang, met handmatig naar binnen toe, te bedienen deur.

Knelpunt: de “Miva” ruimte heeft geen elektrische deuropener, alleen de hoofdentree is elektrisch.

 

4.3 Nooduitgangen

Bij een aantal nooduitgangen is aan de buitenzijde een flinke afstap.

Advies: tenminste één van de nooduitgangen moet integraal toegankelijk zijn.

 Horizontale doorgankelijkheid

De doorgankelijkheid in het gebouw en de ruimtes, hangt sterk af van de plaats van het meubilair.

Om op de verdiept aangelegde vloer van de grote zaal te komen moet je een omweg maken, want de hellingbaan bevindt zich schuin tegenover de ingang.

Knelpunt: De route van de ingang naar de hellingbaan kan geblokkeerd worden door meubilair. Of bij grote bijeenkomsten, door bezoekers.

We hadden geadviseerd om de vloer van de grote zaal op te hogen naar gelijke hoogte met de andere ruimtes waardoor de zaal makkelijk toegankelijk wordt, maar het advies is niet opgevolgd.

 Verticale doorgankelijkheid

Knelpunt: de bovenverdieping is niet toegankelijk. Er is geen veilige en bruikbare lift. 

 Sanitair

Er zijn 2 invalidentoiletten Het bestaande invalidentoilet is met de renovatie opgeknapt. De “Miva” ruimte heeft een eigen invalidentoilet.

Knelpunt: het oorspronkelijke invalidentoilet ligt te ver van de grote zaal, het andere invalidentoilet in de “Miva” ruimte is vanuit de grote zaal niet goed bereikbaar, omdat de deuren dan in de weg zitten.

Beide toiletten voldoen op een aantal punten niet aan onze vaste aanbevelingen, maar ze zijn wel bruikbaar.

Aanbevelingen:

• Vaste spiegel, onderzijde op 100 cm, bovenzijde op 200 cm

• Horizontale beugel op binnenzijde van de deur, over de hele breedte van de deur. Hoogte tussen 80 en 110 cm

• Toiletrolhouder bereikbaar voor rechts- en linkshandigen.

 Visueel gehandicapten

Er zijn geen speciale voorzieningen.

In de route naar het buurthuis liggen geen geleidelijnen. Er zijn nauwelijks bruikbare gidslijnen.

Aanbevelingen:

• Geleidelijnen doortrekken vanaf het Metrostation naar het gezondheidscentrum en de Bonte Kraai.

Auditief gehandicapten

Knelpunt: er zijn geen speciale voorzieningen.

 Luchtkwaliteit (bruikbaarheid voor mensen met ademhalings- of luchtwegproblemen).

In de “Miva” ruimte kan geen enkel raam open. De ventilatie hier lijkt onvoldoende.

In het hele gebouw geldt een rookverbod. Het is niet duidelijk of er een aangewezen rokersplek is buiten het gebouw.

 Overig:

Na de renovatie is de keuken groter. Of het daardoor beter toegankelijk is? Wij vinden van niet. 

In de “Miva” ruimte is een open onderrijdbare keuken gerealiseerd.

De computerruimte is op de eerste etage, en dus niet toegankelijk.

Bij de “Miva” ruimte is een apart heel klein kamertje gerealiseerd dat mogelijk bestemd is als computerruimte.

Knelpunt: de “Miva” ruimte is niet geschikt voor bijeenkomsten met een grote groep gehandicapten met (elektrische) rolstoelen of scootmobielen.  Het gebruik wordt met name het meest ingenomen door het meubilair waardoor de doorgankelijkheid voor zelfs 1 rolstoel moeilijker wordt.